fbpx
info@bilimakademikoleji.com
0850 532 66 18
0555 061 28 26

Sanat Gelişimi

Bilim Akademi Koleji > Sanat Gelişimi
Sanat Dili Gelişimi

Öğrencilerimizin duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini, algılarını, duyumlarını, deneyimlerini, duyarlılığını, yaratıcılığını estetik düzeyde tasarımla, görsel, duysal, bedensel ve disiplinler arası bağlamda anlatabilme, kendini bu yolla ifade edebilme amacıyla yaptığımız çalışmaların bütününü kapsamaktadır. Yaptığımız çalışmalar, projeler ve uygulamalar ile estetik duyarlık kazandırmayı ve görsel değerler hakkında bilgilendirmeyi, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamalarını, öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmeyi, yaratıcı bir düşünce yapısı kazanmasını, sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermeyi ve onları baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmeyi amaçlıyoruz.