fbpx
info@bilimakademikoleji.com
0850 532 66 18
0555 061 28 26

Okuryazarlık Gelişimi

Bilim Akademi Koleji > Okuryazarlık Gelişimi
IMG_0032

Dijital Okuryazarlık

Bireyin; akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme, paylaşma ve ticarileştirme gibi becerilerini ifade eder. Sosyal medya bağımlılığın önlenmesi, internetin faydalı kullanımı ile mümkündür. Bu amaçla dijital okuryazarlığın nasıl olması gerektiğini öğrencilerimize öğretiyoruz.

Duygusal Okuryazarlık

Kişinin günlük deneyimleri sonucunda merak ettiği durumlarla ilgili sorular sorabilmesi veya bu sorulara cevaplar verebilmesidir. Kişinin bir olay veya olgu karşısında gerekli şekilde davranmasını, en doğru biçimde karar almasını ve hızlı bir biçimde aldığı kararları uygulayabilmesine yardımcı olur. Bu süreç; kişilerin olayları tanımlama, açıklama ve tahmin etme yeteneğine sahip olma seviyesini gösterir. Aradığı bilgiye ulaşma yöntemi ve bu bilgiyi kullanma metodolojisini öğretiyoruz.

Bilimsel Okuryazarlık

Duygularımızı tanımak, duygularımızın sorumluluğunu almak, duygu ve düşünce arasındaki ayırımı yapabilmek, karar verirken duygularımızı dikkate almak, başkalarının duygularını anlayabilmek, kızgınlığımızı olumlu anlamda enerjiye dönüştürebilmek kazanım hedeflerimizden bazılarıdır. Empati kurma becerisi olarak da ifade edebileceğimiz “duygusal okuryazarlık”, toplumları bir arada tutma becerisidir. Yaşadığı toplumda var olma ve kendini ifade etme çabası gösteren öğrencilerimize bu yaklaşımın inceliklerini öğretiyoruz.

Toplumsal Okuryazarlık

Sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma, empati ve benzeri kavramların toplumun tamamında karşılık bulması için çalışır. Demokratik kültürün toplumsal tabanını oluşturur. Bireylerin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, karşılıklı hoşgörü ve anlayışın bulunduğu ortamlar farklılığın ve zenginliğin göstergesidir. Bu kültürün hâkim olduğu toplumlarda bireyler fikirlerini özgürce ifade edebilir. Toplumsal Okuryazarlığı hâkim olduğu toplumlarda farklı duygu ve düşünceler kumaşa işlenmiş renk ve çizgilerin uyumu gibidir. Bu uyumun bir parçası olacak ve aynı zamanda sosyolojik açıdan kendine bir yönerge belirleyecek bireyler yetiştiriyoruz.

Finansal Okuryazarlık

Finansal okuryazarlık dijital çağın gerektirdiği okuryazarlık alanlarından biridir. Hızlı dönüşümlerim, yeniliklerin ve büyük veri akışının yaşandığı günümüzde bireyler daha karmaşık finansal ürünler, hizmetler ve sistemler ile karşı karşıya bulunmaktadır. Finansal okuryazarlık bireyin yaşantısı ile sınırlı olmayıp toplumun genel finansal karakterini doğrudan etkileyen temel bir yeterlilik alanıdır. Parasal işlemler, risk ve ödül, finansal görünüm, ekonomik koşulların gözlemlenmesi, yorumlanması ve fikir yürütülmesi, bütçe hesaplamaları gibi gündelik hayatın içinde karşılığı olan her konu finansal okuryazarlığın temel konusudur. Öğrencilerimize günümüz dünyasında bütçe yönetimi ve dünyanın ekonomik dengesinde kendini konumlandırma noktasında yol haritası belirlemelerini öğretiyoruz.