fbpx
info@bilimakademikoleji.com
0850 532 66 18
0555 061 28 26

Karakter Gelişimi

Bilim Akademi Koleji > Karakter Gelişimi
Karakter Gelişimi

Eğitim programlarımızın temel amacı öğrencilerimize “beceri”nin yanı sıra “milli ve manevi değerleri ‘’kazandırmak”tır. Öğrencilerimizin din, dil ve ırk ayırt etmeden toplumun her kesimine karşı eşit davranmalarını ve bu davranış şekli içerisinde adil olmalarını önemsiyoruz. Dostluğun, güvenin, saygılı, sadık ve güvenirliğin önemli olduğunun özellikle altını çiziyoruz. Geçmişten bugüne değişen veyahut evirilen insani ve ahlaki kavramları öğrenmeleri için imkanlar ve uygun ortamlar sunuyoruz. Davranışlarını kontrol edebilen ve sorumlu olduğu davranışlarının sorumluluğunu alabilen bireyler olmaları için ‘’sorumluluk sahibi’’ gençler yetiştiriyoruz. Hedeflerine ilerledikleri zorlu yolculukta azimli, sabırlı olma ve tahammül etme gibi meziyetleri içselleştirmeleri için çalışıyoruz. Alçakgönüllü olmanın ve empati kurmanın toplum ve iş hayatlarında onlara olacak kazanımlarını anlamaları için özen gösteriyoruz. Aile ve toplum birliğinin öneminin yanı sıra ülkesine, çevresine ve ailesine karşı sorumluluk alması için motivasyon görüşmeleri yapıyoruz. Akademik olarak başarılı birey olmanın yanında ahlaki ve insani meziyetleri kazanmaları için her bir öğrencimiz ile grup veya birebir görüşmeler içerisindeyiz. Bu görüşmelerin genç dimağların karakter gelişimi için önemli olduğu inancındayız.

Rehberlik anlayışımızın temelinde “kişide var olan gizil güçlerin, yeteneklerin, kapasitenin ortaya konması, kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek” vardır. Öğrenme sürecinde, okulda ve okul dışında öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler yapıyoruz. Bunun öğrenci ihtiyaçlarına cevap veren etkin ve çağdaş bir rehberlik sistemi oluşturulduğu takdirde karşılanabileceğinin farkındayız. Öğretmenlerin etkin bir rehberlik servisi desteği olmaksızın öğrencilerin kendini gerçekleştirmelerine yeterli katkıyı sunmaları zorlaşacaktır. Öğretim programlarındaki kazanımları rehberlik alanıyla doğrudan ilişkilendirerek öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun biçimde rehberlik çalışması yapıyoruz.