fbpx
info@bilimakademikoleji.com
0850 532 66 18
0555 061 28 26

Bilişim Dili Gelişimi

Bilim Akademi Koleji > Bilişim Dili Gelişimi
Bilişim Dili Gelişimi

Bilgi Teknolojileri Modülü

 • Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması,
 • Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri amaçlanır.

Oyun Tasarımı Modülü

 • Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanmaları,
 • Teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirip kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde etmeleri,
 • Hayal dünyalarını geliştirilirken yaratıcılıklarını da dijital ortama aktarmaları,
 • Bu sayede çocukların analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri amaçlanır.

Animasyon Modülü

 • Öğrencilerin animasyon oluşturma becerilerinin gelişmesi,
 • Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneği kazanmaları,
 • Sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirmeleri,
 • Güven, uyum, birlikte hareket etme ve paylaşarak bir işi yapma becerileri kazanmaları amaçlanır.

Robotik Modülü

 • Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri gerçek hayata yansıtmaları,
 • Yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesi,
 • Kodlama dersinde öğrendikleri ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynaması,
 • Gözlem ve çıkarım yetilerinin gelişmesi,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
 • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Kodlama Modülü

 • Öğrencilerinolaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,
 • Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,
 • Öğrencilerin öğrendiklerini programlama becerisi ile robotlarını programlamaları ve proje üretmeleri,
 • Ürettikleri projeleri ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilmeleri,
 • Kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olarak yetişmeleri amaçlanır.
 • Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

Dijital Vatandaşlık Modülü

 • Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri,
 • Bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.