fbpx
info@bilimakademikoleji.com
0850 532 66 18
0555 061 28 26

Akademik Gelişim

Bilim Akademi Koleji > Akademik Gelişim
Akademik Gelişim

Öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayabilmek için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir müfredat uygulanmaktadır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “Bilim Akademi Koleji Eğitim Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır.

Amaç, öğrencilerin becerileri ölçüsünde onlara kişiselleştirilmiş eğitim vermek ve böylece yeteneklerini bütünüyle sergileyebilecekleri bir eğitim modeli oluşturmaktır.

  • Öğrencilerin etkin düşünme becerilerini geliştirmeye dayalı olduğundan öğrenme süreci merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleşir.
  • Yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimi destekler.
  • Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlı olduğundan öğrenci, öz güven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir.
  • Sorumluluk becerilerinin gelişmesini desteklediğinden öğrenci gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir.
  • Aile katılımını desteklediğinden öğrenci, gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve hayatı tanır.